آخرین اخبار https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2024 20 فواد عليايي - Foad Olyaee جزئيات برگزاري بيست و نهمين المپياد علمي دانشجويي اعلام شد بيست و نهمين المپياد علمي دانشجويي كشور در روز جمعه ۳۱ فروردين ماه جاري در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي‌شود. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-2537.aspx 178 2024/4/17/ 1403/1/29 1403/2/28 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-2537.aspx 0 1