آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2020 20 فواد عليايي - Foad Olyaee تقويم ترم تابستاني 99 به همراه دروس ارائه شده به اطلاع مي رساند انتخاب واحد ترم تابستان سال 99 از تاريخ 31 تيرماه 99 الي 2 مردادماه 99 صورت مي پذيرد. انتخاب واحد براي دانشجويان موسسه شانديز به صورت اينترنتي و براي دانشجويان مهمان با معرفي نامه معتبر از دانشگاه و يا موسسه درحال تحصيلشان امكان پذير مي باشد. جهت اطلاع از دروس ارائه شده و اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-99-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-2050.aspx 39 آموزش 2020/7/6/ 1399/4/16 1399/5/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-99-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-2050.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 20 آموزش مجازي - ادامه برگزاري امتحانات طبق برنامه زمانبندي تعيين شده قابل توجه كليه دانشجويان و اساتيد محترم، به اطلاع مي‌رساند باتوجه به اينكه آزمون‌ها به صورت مجازي برگزار مي‌گردد، هيچ گونه تغييري در برگزاري آزمون‌ها اعم از عدم برگزاري يا تغيير در زمان برگزاري آزمون‌ها وجود ندارد و كليه آزمون ها طبق برنامه زمانبندي شده برگزار خواهد گرديد. باتوجه به شرايط بهداشتي شهر مشهد، امور اداري، آموزشي و مالي موسسه تعطيل مي‌باشد و صرفا به صورت تلفني پاسخگو خواهد بود. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-20-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a---%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%87-2049.aspx 39 آموزش 2020/7/3/ 1399/4/13 1399/4/20 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-20-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a---%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%87-2049.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 17 آموزش مجازي در خصوص پاسخگويي امور آموزشي در بازه امتحانات قابل توجه كليه دانشجويان: در خصوص نحوه پاسخگويي اداره آموزش در بازه امتحانات به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-17-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-2046.aspx 39 آموزش 2020/6/28/ 1399/4/8 1399/5/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-17-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-2046.aspx 1 1 اطلاعيه درس تربيت بدني قابل توجه دانشجويان گرامي كه درنيمسال دوم 99-1398 درس تربيت بدني را اخذ نموده اند: http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a-2044.aspx 39 آموزش 2020/6/20/ 1399/3/31 1399/4/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a-2044.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 16 آموزش مجازي كارت ورود به جلسه آزمون دانشجويان گرامي جهت اطلاع از تاريخ و ساعت امتحانات و دريافت مجوز الكترونيكي ورود به آزمون ضمن مراجعه به پورتال دانشجويي نسبت به اخذ كارت ورود به جلسه اقدام نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-16-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-2045.aspx 39 آموزش 2020/6/20/ 1399/3/31 1399/4/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-16-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-2045.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 15 آموزش مجازي تغيير در تقويم امتحانات باتوجه به درخواست جمعي از دانشجويان و گروه هاي آموزشي، موضوع تغيير در تقويم امتحانات در جلسه آموزشي مورخ 24 خرداد 99 بررسي و تصميمات زير اتخاذ گرديد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-15-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-2043.aspx 39 آموزش 2020/6/15/ 1399/3/26 1399/4/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-15-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-2043.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 14 آموزش مجازي نكات مربوط به شركت در امتحانات پاياني باتوجه به نزديكي به برگزاري امتحانات پاياني نيمسال دوم 99-98، بدينوسيله بخشي از مصوبات شوراي آموزشي موسسه مورخ 13 خرداد 1399 به اطلاع مي‌رسد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-14-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-2042.aspx 39 آموزش 2020/6/6/ 1399/3/17 1399/4/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-14-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-2042.aspx 0 1 اطلاعيه ارزشيابي نيمسال دوم 99-98 بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند ارزشيابي اساتيد نيمسال دوم 99-98 فعال شده و تا تاريخ 25 خرداد 1399 فرصت انجام ارزشيابي مهياست. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85--99-98-2039.aspx 39 آموزش 2020/5/31/ 1399/3/11 1399/4/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85--99-98-2039.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 11 آموزش مجازي ترافيك رايگان سامانه آموزش مجازي موسسه سامانه آموزش مجازي و پورتال هاي آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز در طرح ترافيك رايگان وزارت ارتباطات قرار گرفت. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-11-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2034.aspx 39 آموزش 2020/4/22/ 1399/2/3 1399/4/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-11-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2034.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 7 آموزش مجازي باتوجه به شروع فرآيند ارتقاي بستر سخت افزاري سامانه آموزش مجازي، موقتا جهت دسترسي به سامانه از آدرس vuold.shandiz.ac.ir استفاده نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2028.aspx 39 آموزش 2020/4/9/ 1399/1/21 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2028.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1