آخرین اخبار http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه احتمال اختلال در خطوط تلفن ثابت موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان و اساتيد گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند براي برقراري تماس با واحد‌هاي آموزش و فارغ‌التحصيلان لطفا با شماره‌هاي همراه اعلام شده در متن خبر تماس حاصل فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2177.aspx 76 2021/7/27/ 1400/5/5 1400/5/8 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2177.aspx 0 1 بازديد بخشدار محترم شهرستان شانديز از موسسه آموزش عالي شانديز بازديد بخشدار محترم شهرستان شانديز جناب آقاي مهندس رضازاده از امكانات موسسه آموزش عالي شانديز http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2174.aspx 76 2021/7/10/ 1400/4/19 1400/5/10 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2174.aspx 0 1