آخرین اخبار http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه برگزاري كارگاه بيوانفورماتيك در تاريخ 24 و 25 مهر ماه به صورت حضوري و مجازي به اطلاع مي‌رساند كارگاه آموزشي بيوانفورماتيك در روز‌هاي 24 و 25 مهر ماه 1400 به صورت حضوري و مجازي در محل موسسه شانديز برگزار مي‌گردد. يراي ثبت‌نام به ادامه مطلب رجوع فرماييد http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-24-%d9%88-25-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2199.aspx 76 2021/10/11/ 1400/7/19 1400/7/30 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-24-%d9%88-25-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2199.aspx 0 1